Facebook Twitter LinkedIn E-post

Rekruttering fra utlandet

Rekruttering av spesialister fra utlandet

Vi bistår som selskap som av ulike grunner ønsker å ansette kvalifiserte kandidater fra utlandet. Ofte kan disse bidra med en verdifull spisskompetanse som utfordrer og bidrar på en positiv måte og dette skaper igjen en fruktbar dynamikk. Collett har et godt utbygget nettverk i utlandet slik at kvalifiserte kandidater med den rette formelle kompetansen og de rette personlige egenskapene finnes effektivt.

Professional Network

Gå til Michelle S. Bogen