Facebook Twitter LinkedIn E-post

Våre tjenester

Collett Search & Selection leverer konkurransedyktige tjenester med høy kvalitet

Collett Search & Selection leverer konkurransedyktige tjenester av høy kvalitet til en rekke bransjer. Våre tjenester er annonsert rekruttering, headhunting, karriereveiledning, sammensetting av team og nedbemanning. I tillegg bistår vi med rekruttering av spesialister fra utlandet gjennom et internasjonalt nettverk. Likeledes rekrutterer vi norske spesialister og ledere til selskap i utlandet som har behov for norsk ekspertise, kulturforståelse og kontaktnett.

Klikk på knappene under for å lese mer.

Lederutvelgelse Rekruttering av spesialister Vurdering av finalekandidater Sammensetting av team Karriereveiledning Internasjonal rekruttering

Lederutvelgelse

Ved rekruttering av leder vurderes individets erfaring, dokumenterbare resultater og personlighet opp mot hva som skal til for å realisere selskapets visjon, strategi og mål. En lederutvelgelse vil typisk gjøres i forbindelse med nyetablerte selskap, avgang av tidligere leder, strategiendringer, kjøp og salg av selskap eller børsnoteringer.
For å sikre kvaliteten på utvelgelsen benytter Collett i tillegg personlighets- og evnetester som er godkjent av DNV GL og det fokuseres spesielt på evnen til å lede og motivere andre.

Rekruttering av spesialister

Collett har lang erfaring med å finne spesialister til ulike nisjestillinger og har god tilgang til et rikt tilfang av kandidater gjennom nettverk, databaser og lang erfaring fra rekrutteringsbransjen.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå med å finne kandidaten dere er ute etter.

Vurdering av finalekandidater

Det hender klienter trenger en objektiv vurdering fra en tredjepart når de selv har funnet en eller flere kandidater som synes egnet for en stilling. I disse tilfellene foretar Collett grundige referanseintervjuer med flere relevante kilder. I tillegg benytter vi personlighetstester som er godkjent av Det Norske Veritas og følger opp med en samtale med kandidaten hvor resultatene fra testen drøftes. Videre vurderes vitnemål og attester. Målet er at kunden skal være trygg på valget ved ansettelse av ny medarbeider og at de har god kjennskap til den enkelte kandidatens kvaliteter.

Rekruttering av spesialister fra utlandet

Det hender klienter trenger en objektiv vurdering fra en tredjepart når de selv har funnet en eller flere kandidater som synes egnet for en stilling. I disse tilfellene foretar Collett grundige referanseintervjuer med flere relevante kilder. I tillegg benytter vi personlighetstester som er godkjent av Det Norske Veritas og følger opp med en samtale med kandidaten hvor resultatene fra testen drøftes. Videre vurderes vitnemål og attester. Målet er at kunden skal være trygg på valget ved ansettelse av ny medarbeider og at de har god kjennskap til den enkelte kandidatens kvaliteter.

Sammensetting av team

Velfungerende team hvor ulikhetene til medarbeiderne utfyller hverandre og sammen bidrar til at helheten blir harmonisk gir gode resultater! Likeledes er det vesentlig at den enkeltes bakgrunn, personlige egenskaper og holdninger sammenfaller med kulturen og målene for gruppen. Collett benytter gode testverktøy som er godkjent av Det Norske Veritas og gir en analyse av «personligheten» til gruppen. På denne måten synliggjøres trekk som bidrar til at gruppen fungerer. Alternativt belyses aspekter som hindrer effektiviteten og gode resultater. Forbedringsområder belyses uten at det enkelte individ føler seg avkledd.

Karriereveiledning

Enkelte ganger i livet kommer man til ulike veiskiller hvor det kan være godt å få en nøytral tredjepart til å gi råd om veien videre. Collett benytter testverktøy som er godkjent av DNV GL. Gjennom test og samtale belyses ulike faktorer som motiverer og gir den enkelte økt arbeidsglede. Vi ønsker å være en god samtalepartner som kan få den enkelt til å bli inspirert til å finne alternative nye karrierespor.

Våre konsulenter

Nanna N. Collett

Nanna N. Collett

Tor Even Clausen

Tor Even Clausen