Facebook Twitter LinkedIn E-post

Internasjonal rekruttering

Internasjonal rekruttering

Internasjonal rekruttering

Collett bistår nasjonale og internasjonale selskap som ønsker å ansette kandidater på tvers av landegrensene. Bedrifter blir mer internasjonale og flere arbeidstakere ønsker å jobbe i et annet land for en kortere eller lengre periode. Det åpner opp for nye markeder og et stort utvalg av kandidater. Da er det desto viktigere å jobbe med partnere som har et etablert nettverk og erfaringen som skal til. Dette har Collett.


Tar hånd om prosessen fra research til ansettelse

Gjennom et internasjonal nettverk, annonserte prosesser og aktivt søk finner vi attraktive kandidater som kan være med å utvikle selskapet videre. Disse intervjues og kvalitetssikres. Vi kjenner de ulike nasjonale utdannelsesinstitusjonene og er lettere i stand til å evaluere kandidatene. Videre har vi god kjennskap til nasjonale selskap noe som gjør oss i bedre stand til å vurdere kandidatens karrier. Vi mener at grundig referansesjekk er avgjørende for å kontrollere at informasjon kandidaten har oppgitt stemmer.

Sertifisert på internasjonale anerkjente personlighetstester

Collett er sertifisert på en internasjonal personlighetstest som er godkjent av DNV GL. Personlighetstestene kan tas på 42 språk og er normert for ulike kulturer. Dermed er det enklere å forstå kandidatens profil på tvers av landegrensene.

Effektive prosesser med høy kvalitet sikres gjennom godt, etablert internasjonalt nettverk med erfarne samarbeidspartnere.