Facebook Twitter LinkedIn E-post

Geodata – Bid Manager

Geodata – Bid Manager

Som Bid manager hos oss vil du ha ansvaret for å profesjonalisere, lede og gjennomføre våre tilbuds- og anbudsprosesser.  

Vi jobber for at norske virksomheter skal ta bedre beslutninger med støtte i digitale kartsystemer. Geodata er en del av et verdensomspennende distributørnettverk av Esri programvare. Teknologien og våre løsninger benyttes nærmest innenfor alle bransjer.  

 

Typiske ansvarsområder:

Du vil lede et tilbudsteam og stå for planlegging, utforming og leveranse av komplette tilbud til kunder innen privat og offentlig sektor. Team-medlemmene kan komme fra forskjellige avdelinger og forretningsområder i bedriften og består ofte av tekniske konsulenter, produkteksperter, prosjektleder, ansvarlig selger samt representanter fra ledelsen.

Som Bid Manager leder du tilbudsteamet og styrer arbeidet fram mot endelig tilbud. Dette innebærer å overvåke markedet, utvikle strategier, styre ressursene og koordinere med andre deler av selskapet, underleverandører og samarbeidspartnere. Som en naturlig del av denne stillingen vil du også jobbe med organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og kvalitetssikring. Med stillingen følger også ansvaret for at Geodata har dokumenterte rutiner og innarbeidet praksis som sikrer at vi etterlever krav til personvern.

Stillingen rapporterer til Salgsdirektør og innebærer ikke personalansvar.

 

Arbeidsoppgaver

 

Din kompetanse  

 

Hvem er du?

Som Bid manager i Geodata vil du ha en operativ lederrolle med mye ansvar. Stillingen er nyetablert og du vil få mye frihet til å forme og utvikle rollen din selv. Du må ha forståelse for det langsiktige, samtidig som du trives med å lede flere tilbudsprosesser med variasjon i team-sammensetning, størrelse, kompleksitet og krav til deadlines.

Stillingen krever at du har sans for struktur, delegeringsansvar og relasjonsbygging. Du liker rollen som kontrollør like godt som forhandler, og er opptatt av å finne løsninger som gjør kunden fornøyd også etter at kontrakten er signert. Du bør ha it-teknisk forståelse og interesse for å holde deg oppdatert på teknologi.

Skal du trives i Geodata bør du bli motivert av å ta del i en delingskultur, ha frihet under eget ansvar og ha stor påvirkningskraft. Du bør heller ikke la deg skremme av muligheten for å plutselig ta deg selv i å ha blitt en KART-entusiast. Vi har stor takhøyde, flat struktur og veldig god lunsj!

 

Dette får du som ansatt hos Geodata

 

For nœrmere informasjon om stillingene ta kontakt med Tor Clausen på mobil 966 64 513, Nanna Collett på mobil 975 18 446 eller send søknad til nanna@collettsearch.no

Last opp søknadsbrev

Last opp CV

Geodata – Bid Manager
Flere stillinger Skriv ut